Rad sa decom

SAVETODAVNI RAD SA DECOM I RODITELJIMA

Roditeljstvo nosi sa sobom važan zadatak da se detetu omogući zdrav i što potpuniji razvoj. U tom procesu i roditelji i deca neretko nailaze na razne izazove i teškoće koji zahtevaju stručnu konsultaciju i pomoć kako bi se prevazišle sa pozitivnim ishodom za dalji napredak deteta.

Ukoliko primećujete da je vašem detetu potreban rad sa psihologom ili želite preventivno da zaštitite svoje dete od mogućih poteškoća:

separacione anksioznosti.
anksioznosti vezane za interperonalne odnose.
treme od javnog nastupa i školske anksioznosti.
različitih vrsta razvojnih strahova.
- nedovoljno razvijene socijalne veštine.
slabe kontrole emocija i ponašanja.
prokrastinacije (odlaganja početka aktivnosti)
perfekcionizma.
ne razlikovanja želje od potrebe.
                                                      - u oblasti pažnje i koncentracije.

Ukoliko imate potrebu da razgovarate sa psihologom o pitanjima roditeljstva, efikasnim načinima
vaspitanja i načinima što kvalitetnijeg odnosa roditelj-dete, možete mi se, takođe, obratiti
i zakazati savetovanje.

Neki od specifičnih poteškoća vaspitanja na koje se moderni roditelji žale jesu:

Kako izaći na kraj sa besom kod deteta?
Kako naučiti dete da kaže šta mu smeta?
Kako pomoći detetu da prihvati razvod roditelja?
Kako razgovarati sa decom o emocijama?
Kako pomoći detetu da se što bolje socijalizuje?
Kako podstaći dete da se osamostali?
Kako ga naučiti da preuzima odgovornost za svoje postupke?
Kako vaspitati samouvereno dete?
Kako povratiti ili izgraditi poverenje u relaciji roditelj-dete?
Kako pomoći detetu da prihvati svoju ulogu u porodici?

Sve su ovo poteškoće sa kojima se veoma često susreće savremeni roditelj i delovanje, kao i rad na 
njihovom otklanjanju, u pravo vreme je pola urađenog posla za budući zdrav život.

Kada osetite potrebu da razgovarate sa psihologom možete se javiti na
Savetovanje vodi Olivera Kovačević, master psiholog, porodični psihoterapeut i partnerski savetnik. Odvija se po principima sistemske porodične, REBT i ACT psihoterapije. 

Više o meni na PSIHOLOGICNO

Нема коментара :

Постави коментар