Da li se sa neprijatnom emocijom moramo boriti da bi ona nestala?Često se u svojoj psihoterapijskoj praksi susrećem sa ljudima koji doživljavaju neprijatne emocije i ne znaju šta će sa njima. Kada ih upitam „Šta bi mogao da uradiš, pa da ova neprijatna emocija nestane?“, najčešće dobijem odgovor „Da se borim protiv nje.“

Da li je to dobar put ka ličnom miru i spokojstvu? Da li je uvek borba koristan način suočavanja sa neprijatnostima?