Da li nas događaji čine nesrećnim ili to kako ih mi interpretiramo?

-         Svi mi kažu da ne bih trebala ovoliko da se nerviram, da će sve biti u redu.
-         Kako se vi osećate?
-         Tužno i razočarano. Mada, ne bih trebala tako da se osećam.
-         Zašto mislite da ne biste trebali tako da se osećate?
-         Kroz istu situaciju su prošle i moja mama i drugarica, pa se nisu ovoliko nervirale  kao ja. Ne znam zašto je to kod mene drugačije.
-         Šta za vas znači to što vam se desilo? Hajde prvo to da definišemo…
  
Verujem da ste bili u prilici da se nađete i proživite istu situaciju sa više ljudi, a da joj dodelite različito značenje. Događaj sam po sebi nije ni dobar, ni loš po nas. Predznak koji mu mi dodelimo ga čini dobrim ili lošim.