Da li roditeljski savez utiče na pravilan razvoj deteta?


Verujem da ste čuli za izreku: “Kakvi roditelji-takva i deca” . Značenje ove mudrosti mi se moglo proširiti, pa bi glasila ovako :“Kakav je odnos među roditeljima, takva su i deca”.

Porodica je najznačajniji sistem kome pripadamo. Tokom rasta i razvoja kako porodice, tako i dece, svaki subsistem u okviru ovog najvažnijeg sistema utiče jedan na drugi. Funkcionalnost jednog je u velikoj meri uslovljen funkcionalnošću svakog drugog subsistema.

Imajući u vidu to da deca nasleđuju od svojih roditelja neke osobine ličnosti, kao i to da kroz posmatranje modela usvajaju određena ponašanja kao poželjna, možemo pretpostaviti da će i klima koja vlada među roditeljima, u njihovom roditeljskom i partnerskom (bračnom) subsistemu uticati na to kako će se njihova deca ponašati i razvijati.

Šta mislite da li deca utiču na roditelje? Da li i vi sami primetite da iste metode nisu delotvorne u istoj meri na svako vaše dete?

Zašto je danas toliko teško naći srodnu dušu?


Sigurna sam da i vi primećujete kako je danas sve više usamljenih ljudi. Veliki broj mojih prijatelja su bez partnera ili u nekoj vrsti „neobavezne veze“. Verujem da je isti slučaj i u vašoj okolini. Šta mislite, zašto je to tako?

Ono što sam shvatila, iz razgovora koje sam vodila sa prijateljima, jeste da je usamljenost danas veliki problem. Neki od njih procenjuju kako „nema normalnih i hrabrih“ koji bi se zadržali i gradili kvalitetan partnerski odnos, a opet ima i onih koji su duboko „zagrizli“ za ideju „ja sve mogu sam/a“ ili „najlepše je meni samoj, neću da me niko opterećuje.“