Zašto nekim ljudima ide dobro u životu, a nekima ne?


Verujem da ste nekada pomislili za nekoga iz svog okruženja ili za sebe: „Stvarno mi ne ide“, „Zašto život nije fer prema meni?“, „Zašto drugi imaju prilike, a ja ih uopšte ne dobijam?“

Zamislite sada kako sedite u drugoj fotelji iz koje posmatrate sebe kao aktivno biće, kao nekoga ko je „budan“ i prisutan u sadašnjem trenutku, ko nije samo puki posmatrač svoga života i neko ko čeka da mu prilike padnu sa neba. Kako sada vidite svoj život?