Da li nas roditelji uče da volimo?


Pre nego što počnete sa čitanjem ovog teksta, volela bih da razmislite o svom detinjstvu. Da li biste mogli da opišete svoje roditelje sa pet prideva i da svaki od njih potkrepite primerom? Setite se jedne situacije iz detinjstva kada ste bili uznemireni. Šta su tada vaši roditelji radili? Kako su reagovali? Da li ta iskustva iz detinjstva utiču na vas danas?

Svi smo mi jedinstveni. Svi smo različito vaspitani, prošli smo kroz različita iskustva, imamo različita uverenja i navike. Pored svega toga pružamo ljubav i naklonost na drugačiji način. Postoje ljudi koji veoma lako ostvaruju bliske odnose sa ljudima, osećaju se sigurni u ispoljavanju i pružanju ljubavi, dok neki osećaju strah od vezivanja, a neki čak odbacuju i negiraju da im je emocionalan bliskost potrebna.

Ono oko čega se svi slažemo jeste da nam je potrebna sigurnost u partnerskom pa i u svim drugim odnosima. Ukoliko osećamo sigurnost u bilo kojoj relaciji, osetićemo potrebu, mogućnost, kao i želju da rastemo i razvijamo se kao jedinka.

Prvi put (ne)sigurnost osetimo u odnosu sa primarnom figurom privrženosti, a kasnije isti taj obrazac bliskosti ispoljavamo u partnerskim, prijateljskim i svim drugim odnosima. Kroz interakciju sa roditeljima, u najranijem detinjstvu, mi stvaramo sliku o sebi i drugima, formiramo očekivanja o tome koliko će drugi ljudi biti spremni da nam pruže podršku i pomoć, da li i u kojoj meri je sigurno za druge se vezati.

Razmislite. Šta za vas predstavlja sigurnost a šta privrženost u partnerskoj, prijateljskoj ili roditelj-dete relaciji? Da li imate poverenja u svoga partnera? Da li vam je prijatno da se zbližavate sa drugim ljudima? Da li mislite da ste vi osoba od poverenja?

Teorija afektivne vezanosti kaže da se očekivanja formirana u najranijim odnosima prenose u druge odnose koje uspostavljamo sa vršnjacima, partnerima, poslovnim saradnicima, pa i u doba roditeljstva sa svojom decom. Kažu da postoji nekoliko obrazaca afektivne vezanosti: SIGURNI- stabilno samopoštovanje, pozitivna slika o sebi i drugima, dele osećanja sa prijateljima i roditeljima, ostvaruju bliske odnose pune poverenja. IZBEGAVAJUĆI- usmereni samo na sebe, uz negativnu sliku o drugima, ulažu malo emocija u odnose sa ljudima i sa partnerima, bez želje da sa njima dele misli i osećanja. PREOKUPIRANI- negativna slika o sebi, a pozitivna o drugim ljudima, bore se za naklonost drugih ljudi, sumnjaju u partnerovu ljubav i u potpunosti mu se prilagođavaju. DEZORGANIZOVANI- negativna slika o sebi i drugima, prema partneru se odnose previše brižno, a negativna slika o drugima onemogućava prepuštanje partneru i partnerskoj vezi.

Da li ste se prepoznali u nekom od ovih obrazaca? Da li ste prepoznali svoga partnera ili prijatelja?

Ono što je veoma bitno u svakom odnosu, bio on partnerski ili prijateljski, jeste razumevanje. Sigurna sam da vam se nekada desilo da niste razumeli zašto ste na određeni način odreagovali u odnosima sa bliskim ljudima. Sigurno vam se i neka od tih reakcija nije svidela. Ukoliko razmislimo o sebi, o svom detinjstvu, odnosu sa roditeljima, načinu na koji smo njima privrženi i koliko su oni bili dostupni i emocionalno osetljivi za naše potrebe, moći ćemo da razumemo i ono naše ponašanje u odnosu sa danas bitnim ljudima koje nam se do sada činilo neobjašnjivo. Kada o istoj ovoj temi porazgovarate sa partnerom ili prijateljem, pa saznate njegova uverenja, način na koji je on razumeo i usvojio privrženost i potrebu za emocionalnim vezivanjem u detinjstvu, shvatićete zašto reaguje na određeni način. Kako razumevanje drugih, nama bitnih ljudi, tako i razumevanje sebe, svojih reakcija, potreba i razmišljanja, vodi ka građenju stabilnih, dugotrajnih i funkcionalnih odnosa.

Ukoliko smo svesni toga da rana iskustva i rani odnosi sa nama bitnim ljudima, kao što su roditelji, utiče na sve naše odnose u odrasloj dobi, otvaramo sebi prostor za promenu, za otklanjanje ponašanja i uverenja koja nas koče i nedopuštaju nam da prihvatimo sebe i druge baš takve kakvi jesu i da sa njima ostvarimo stabilnu, dugu i funkcionalnu relaciju.

Ako uspete da uvidite, razumete i u što manjoj meri prenesete u buduće relacije svoja nefunkcionalna uverenja o sebi i drugima, na dobrom ste putu da postanete ponosni na sebe, svoj život i međuljudske relacije.

Literatura: T. Stefanović-Stanojević, I. Mihić, N. Hanak (2012), Afektivna vezanost i porodični odnosi: razvoj i značaj“, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd.

  

Нема коментара :

Постави коментар